Akce

Hlavní dosavadní akce:

WP_20160716_09_22_44_Pro.jpgNejvíce aktivit máme pro a.s. LAFARGE CEMENT a.s. Čížkovice. Jejíž majitelem je francouzská firma LAFARGE. Zde provádíme hlavní část celoročních oprav strojního zařízení – rotační pec, roštový chladič slinku, trubnaté kulové mlýny, elevátory, potrubí všeho druhu, drtiče odrazové a kladivové, cyklony, redlery, vibrační podavače a další zařízení cementárny. Dále zde se zúčastňujeme montážemi moderních investičních a ekologických celků a doplňků pro intenzifikaci a úspory energií. Zde jsme pro německou firmu CLAUDIUS Peters, a.g. HAMBURK dodávali 9 ks rozrážejících kuželů a montáž strojního zařízení pro 9 ks cementových sil. Součástí této akce byla montáž náročných potrubních rozvodů tlakového ovládacího a čeřícího vzduchu pro 9 ks cementových sil, s montáží dopravních cest pneu žlaby mezi jednotlivými sily.

 

Zajímavou akcí byla celková montáž linky MULTIPRACH na spalování práškového uhlí. Zajímavostí této akce byla kompletní vlastní dodávka sila, které je tlakovou nádobou na 200 m3. Silo muselo splňovat podmínky tlakové nádoby i do výbušného prostředí, pro přetlak i podtlak. Zde jsme také prováděli kompletní montáž paletizační a balící linky expedice cementu od firmy Bömer SRN. Náročnost akce byla jak v krátkém termínu realizace v době odstávky, tak kvality a přesnosti prací. Poslední velká, náročná akce byla oprava mlýna Horomil s výměnou mlecího běhounu o váze 27 tun a výměnou kompletního pancéřování s dobrušováním pancířů s přesností 0,05 mm.

 

Mezi další velké aktivity patří v Lovochemie a.s. v Lovosicích. Pro tuto společnost provádíme celoroční opravy rotačních bubnů, výměnu ozubených věnců a pastorků, nosných kruhů s pláštěm. Dále provádíme opravy převodovek, elevátorů, drtičů atd. Rovněž dodáváme potrubní rozvody páry, vody, nerezových nádrží, nerezové potrubí chemických rozvodů, čerpadla a další armatury potrubních rozvodů. Subdodávkami zde i zajišťujeme opravy v kotelně a uhelných kotlů a velkorozměrového potrubí odtahu do filtrů. Poslední velkou akcí na této stavbě byla rekonstrukce drtírny a mlýnice vápence pro vápenná hnojiva s výměnou dvou drtících linek s drtiči a dvou mlecích linek se dvěma mlýny. Mezi důležité náročné akce patřily 2 výměny nerezových trubkových výměníků o váze 38 t na moderním provoze KD6 - výroby kyseliny dusičné. Pro tuto společnost již po několik let provádíme opravy strojního zařízení v jejich pobočném závodě Městec Králové, jako jsou opravy granulátorů a 3 ks rotačních bubnů. Mezi náročné akce patřila výměna kompletního rotačního bubnu s pohonem a komorami. Obtížnost u této montáže bylo dosadit rotační buben na základy ve stávajícím provozu bez možnosti použití jeřábu.

 

WP_20160303_07_06_32_Pro_LI.jpgMezi další významné akce poslední doby patřil ČEZ Prunéřov II, kde jsme prováděli rekonstrukci 2 ks trubnatých mlýnů s výměnou celého pohonu a převodovky 100 t od Škoda Plzeň za převodovku FLANDER SRN. Vzhledem k náročnosti plnění termínů odstavení bloku elektrárny tyto práce probíhaly ve dnech i nocích.

 

K větším aktivitám patřily dvě náročné zakázky pro Penzijní fond Komerční banky. První akcí byla dodávka 175 tun ocelové konstrukce a montáž při rekonstrukci budovy bývalé tiskárny na administrativní budovu s komerčním využitím v Praze na Vinohradech. Druhou byla dodávka ocelové konstrukce 225 tun s montáží pro rekonstrukci lázeňského hotelu VENUS v Karlových Varech.Tato akce byla náročná v tom, že montáž konstrukce do výšky 27 m byla prováděna bez pomoci montážních jeřábů.

 

Zaštiťujeme další stavby po celé České republice, ke kterým patří generální oprava rotační pece v ČLUZ Nové Strašecí, práce v Českých loděnicích v Ústí n/L při výrobě lodí pro Holandsko. Mezi významné a zajímavé dodávky patří cementárna Králův Dvůr, ve které jsme přemisťovali cementový mlýn o váze 340 tun ze základu na další základ a dále se oprava ještě dalších dvou cementových mlýnů. Na této stavbě naše firma také prováděla montáž 3 ks kabelkových elevátorů. Do závodu  HEBEL Porobeton spol. s r.o., Horní Počáply jsme dodávali linku kalového hospodářství s nádrží 50 m3, kde jsme také prováděli opravu kulového mlýna s otočením ozubeného věnce a pastorku s vystředěním celého pohonu. Dále jsme prováděli opravy autokláv - velkorozměrové tlakové nádoby, u kterých bylo náročné vyvařování dna a vyztužení speciálních uzamykatelných čel. Tyto činnosti patřily do náročnějších akcí této stavby. Další oprava byla prováděna v papírnách FRANTSCHACH PULP, a.s. Štětí na rotační peci s výměnou celého pohonu vč. ozubeného věnce, kompletní geodetické proměření rotačních bubnů s následnou opravou a ustavením KAUČUKU Kralupy a.s., dodání pontonu pro holandskou firmu, výměna ozubeného věnce s pastorkem bubnového mlýna v Keramických závodech v Poběžovicích u Domažlic, oprava spalovacího kotle dřevného odpadu na východní Moravě v Brumově – Bylnici. Další akce v regionu patří do širokého spektra činnosti firmy.

 

Další větší stavbou v roce 2016 byl Preol v Lovochemii, kde byla kompletně vyměněna strojní část kondicionéru a to vše se odehrávalo v budově, kde se musel celý kondicionér podložit pro demontáž jak rámu kladek, tak i pohonu a ozubeného věnce a poté byla provedena kompletní zpětná montáž všech nových dílu. Veškerá práce se prováděla v budově.

 

Další významnou akcí v roce 2016 byla montáž 3 kusu bubnu pro firmu Trinom na nové stavbě v Lovochemii na provozu UGL, kdy byl první buben složen ze dvou půlek přímo na stavbě. Jedna půlka bubnu vážila 60t.

 

 

V zimních měsících tradičně zajišťujeme náročné termínované generální opravy strojního zařízení v cementárně LAFARGE CEMENT a.s. Čížkovice.

 

V letních měsících jsou prováděny opravy strojního zařízení ve společnosti Lovochemie a.s. v Lovosicích.

 

 

 

 

Antonín Pospíšil – M Monteza